Archive for tháng bảy 2017

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Nội Ngoại Thất

1. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ : Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại ...
Chi tiết

Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Công Trình

1. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ : Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại họ...
Chi tiết

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

(2,5tr cùng ngành ở Sở TPHCM , 2,0tr ở các Tỉnh ) Trái ngành thêm 300k xử lý văn bản - Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp ...
Chi tiết

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Nghiệp TP HCM

(2,5tr cùng ngành ở Sở TPHCM , 2,0tr ở các Tỉnh ) Trái ngành thêm 300k xử lý văn bản - Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp -...
Chi tiết

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư

I. Trình tự thực hiệnThủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư Bước 1 : Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng thành ...
Chi tiết

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp c...
Chi tiết