CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án xây dựng của doanh nghiệp bạn phải đảm bảo tiến trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, vì vậy bạn cần chứng chỉ năng lực tổ chức, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng với yêu cầu: Thời gian ngắn nhất, chi phí hợp lý nhất và đặc biệt là tỉ lệ thành công 100%

Hãy liên hệ ngay 0924777780 – Đơn vị hỗ trợ Cấp chứng chỉ lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng cho các Doanh nghiệp hoạt động Xây dựng uy tín nhất trên toàn quốc.
I.  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - VÌ SAO BẠN PHẢI CÓ?
Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giúp:
- Chứng minh được sự cần thiết, giá trị đầu tư của dự án; cơ sở cho nhà đầu tư xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn.
- Là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng ...
II. ĐIỀU KIỆN CHUNG KHI XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều kiện chung đối với tổ chức
1. Có giấy ĐKKD hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại
Điều kiện đối với hạng công trình
(Theo điều 59, Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
HẠNG I
HẠNG II
HẠNG III
+ Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
+Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
+Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợpvớiloại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng;
+Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại.
Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;
+Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
+Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụphù hợpvới loại dự án đăng kýcấpchứng chỉ năng lực lập dự ánđầu tưxây dựng;
+Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm c cùng loại.
+Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;
+Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
+Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự ánđăng kýcấpchứng chỉ năng lực lập dự ánđầu tưxây dựng.
Phạm vi hoạt động
Được lập và thẩm tra các dự án cùng loại
Được lập và thẩm tra các dự án nhóm B cùng loại trở xuống
Được lập và thẩm tra các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cùng loại.
Thẩm quyền cấp chứng chỉ (Khoản 5, Điều 10 theo Thông tư)
Bộ Xây Dựng
Sở Xây Dựng
Tiêu chí đánh giá để được cấp chứng chỉ năng lực Tổ chức
- Đủ số lượng cán bộ chủ chốt và nhân viên chuyên môn đối với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ
- Có quy trình quản lý công việc và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với lĩnh vực đăng ký
III. HỒ SƠ THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ CỦA CHỨNG CHỈ LẬP THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ
- Ảnh màu chụp từ bản chính các giấy tờ: Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc, hợp đồng hoạt động xây dựng ( đối với cấp chứng chỉ hành nghề)
- Ảnh màu chụp từ bản chính các giấy tờ sau: Chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức, bản quy trình quản lý thực hiện công việc, hệ thống quản lý chất lượng. Danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kĩ thuật, bản kê khai năng lực tài chính (đối với cấp chứng chỉ năng lực)
IV. QUY TRÌNH HỖ TRỢ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
Nội dung:
GDV hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ phù hợp với hạng và phạm vi được Hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ năng lực công nhận. Các công việc Giáo Dục Việt cung cấp:
- Đầu mối với cơ quan cấp chứng chỉ;
- Hướng dẫn kê khai hồ sơ hoặc kê khai hồ sơ cho khách hàng;
- Đánh giá tính khả thi và hạng của hồ sơ xin cấp chứng chỉ;
- Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ ISO, quy trình quản lý nghiệp vụ, các tài liệu khác;
- Cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho khách hàng.
Quy trình:
- Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị liên hệ để được báo giá
- Hai bên ký kết hợp đồng;
- GDV bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng như trong hợp đồng.
V.  VÌ SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Lựa chọn Giáo Dục Việt, bạn an tâm:
● Hồ sơ xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
● Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, liên tục cập nhật các văn bản, quy định về luật xây dựng, hoạt động 24/7.
● Tỷ lệ thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất mà doanh nghiệp có thể đạt.
GIÁO DỤC VIỆT - LUÔN LUÔN THẤU HIỂU, TỐI THIỂU THỜI GIAN
    Blogger Comment
    Facebook Comment