Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp


(2,5tr cùng ngành ở Sở TPHCM , 2,0tr ở các Tỉnh )
Trái ngành thêm 300k xử lý văn bản
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
Hotline: 0924777780 - Email: chungchixaydung.rdc@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment