CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC-KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC-KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiểm định xây dựng phải có trách nhiệm xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD
Tổ chức, Doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xây dựng đang rất có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức theo quy định mới: Thông tư 17/2016/TT-BXD
Tại sao lại chọn GIÁO DỤC VIỆT RDC?
Chúng tôi đã và đang tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức, trong đó có chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng. Hiện tại hàng chục doanh nghiệp được tư vấn thành công ra chứng chỉ, trong đó có nhiều tổ chức lớn hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin và điện thoại của các đơn vị khách hàng để các đơn vị đang có nhu cầu tham khảo
Với phương châm làm việc chuyên nghiệp, GIÁO DỤC VIỆT (RDC) đảm bảo tư vấn chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng thành công cho các đơn vị có nhu cầu. Nhanh chóng- Hiệu quả.
Giáo Dục Việt RDC xin thông tin hình ảnh Một số mẫu chứng chỉ năng lực tổ chức  kiểm định xây dựng tham khảo:
TƯ VẤN DỊCH VỤ: 0924777780
    Blogger Comment
    Facebook Comment