Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói hạng 1 – 2 – 3

Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói hạng 1 – 2 – 3

 Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói hạng 1 – 2 – 3
Trình tự xin cấp chỉ năng lực hoạt động xây dựng
– Doanh nghiệp, tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ(bao gồm tất cả các giấy tờ được nêu ở mục hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng) qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
– Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
– Trong trường hợp mà bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thiếu hoặc không hợp lệ, thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải thông báo bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.
Một số điểm đáng chú ý khi xin chúng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
– Việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho 1 tổ chức doanh nghiệp hoạt động xây dựng có thể gồm 1 lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau của tổ chức đó tương ứng với năng lực thực tế của mình.
– Đối với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài thì không nằm trong thông tư 17/2016/TT-BXD khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam nên không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Đơn vị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
Việc đánh giá phân cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của donh nghiệp được quy định theo nghị định 59/2015 và nghị định bổ xung 42/2017 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I cho tổ chức.
– Đối với chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 do Sở Xây Dựng các địa phương cấp chứng nhận cho tổ chức.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Căn cứ thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hoạt động hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
– Căn cứ quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 08 năm 2016 của Bộ Xây dựng về thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng của cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói hạng 1 – 2 – 3
Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Tp.Hồ Chí Minh
Bước 1: Nội hồ sơ tại Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh
Các đơn vị có yêu cầu muốn cấp mới, cấp lại hay điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III thì nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (tại địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM ) trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ 7 làm nửa ngày.
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ
– Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của hồ sơ sau đó cấp biên nhận cho người nộp trong đó có ghi thời gian trả kết quả (đối với hình thức nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng).
– Nếu hồ sơ không hợp lệ: trong thời hạn 10 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, Sở Xây dựng sẽ thông báo một lần tới đơn vị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bằng văn bản về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ cần thiết hoặc sẽ tổ chức phúc tra hồ sơ năng lực để xác minh nếu cần thiết;
Bước 3: Tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
+ Sau khi nhận hộ sơ hợp lệ với thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng sẽ xem xét đánh giá về năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị nộp sau đó trình Sở Xây dựng để quyết định cấp chứng chỉ.
+ Sau khi quyết định cấp chứng chỉ cho tổ chức nộp hồ sơ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tiến hành gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tới Bộ Xây dựng.
+ Sau khi nhận được băn bản đề nghị cấp mã số thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiến hành cấp Mã số chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức đó, đồng thời tích hợp thông tin nhà thầu để quản lý, tra cứu và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
Bước 4: Trao chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Theo đúng ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả tổ chức được cấp chứng chỉ có trách nhiệm lên lấy hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của GIÁO DỤC VIỆT (RDC) - 0924777780 luôn sàng tư vấn – hỗ trợ và giúp Quý tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, bao gồm các hoạt động:
– Đội ngũ nhân viên công ty hỗ trợ trực tiếp 24/7 - Hotline: 0924777780 sau khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xin cấp chứng năng lực xây dựng;
– Đánh giá năng lực của doanh nghiệp xây dựng tính khả thi và hạng tương ứng với hồ sơ năng lực của Quý doanh nghiệp;
– Làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đối với các tổ chức hạng II, III trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc;
– Ưu tiên đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp khi nộp tại các cơ quan thẩm quyền.
Các công việc dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng GIÁO DỤC VIỆT (RDC) - 0924777780 thực hiện
– Là đơn vị đầu mối giữa cơ quan cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và doanh nghiệp xin cấp;
– Hướng dẫn, tư vấn mọi hồ sơ kê khai năng lực cho Quý khách hàng ;
– Tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ ISO, quy trình quản lý nghiệp vụ, các tài liệu khác;
– Cập nhật về thời gian, tình hình khi cấp chứng chỉ cho khách hàng.
– Hỗ trợ đăng ký thông tin mạng đấu thầu quốc gia.

 Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói hạng 1 – 2 – 3
    Blogger Comment
    Facebook Comment