Huấn luyện an toàn nhóm 6

Huấn luyện an toàn nhóm 6

Huấn luyện an toàn nhóm 6
Huấn luyện an toàn nhóm 6 theo nghị định 44/2016/NĐ-CP là các tổ chức được cấp đủ điều kiện tổ chức huấn luyện Hạng A theo Điều 26, Mục 4 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.  Nghị định 44/2016/NĐ-CP được ban hành và áp dụng từ 01/07/2016, nhưng gần như các cá nhận, tổ chức khi đi vào thực hiện lại gặp phải nhiều vướng mắc vì chưa nắm rõ được các yêu cầu của Nghị định, ở bài viết này xin đề cập tới việc hướng dẫn thực hiện Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6.
1. Ai là đối tượng học của nhóm 6?
– An toàn hệ sinh viên quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.
An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
2. Thời gian huấn luyện nhóm 6
– Huấn luyện định kỳ như nhóm 4 là 1 năm/1 lần
– Tổng thời gian huấn luyện là 04h ngoài nội dung được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động chung
Sau khóa học các học viên đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện
– Liên hệ qua Hotline: 0902.977.780
http://chungchixaydung.vn/
http://www.chungchixaydung.edu.vn

– Đăng ký qua Gmail: chungchixaydung.rdc@gmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment