Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Năm 2014 Quốc hội đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thay thế Luật Xây dựng 2003, theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và các văn bản khác để Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ các văn bản nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 09/02/2017.

Ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng đã phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức lễ khai mạc và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở - phát buổi khai mạc kỳ thi, đại diện Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các đồng chí trong Hội đồng thi sát hạch.

Lễ khai mạc kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sau lễ khai mạc các cá nhân bắt đầu dự thi tại Hội đồng thi Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng, số 109 đường Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thí sinh dự thi làm bài trực tuyến sau khi đăng nhập vào phần mềm sát hạch, theo hình thức trắc nghiệm, kết quả thi cũng được lưu trên phần mềm. Sau thi, các cá nhân sẽ được Hội đồng thi xác nhận kết quả thi và là cơ sở để trình Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Các thí sinh làm bài thi trên hệ thống phần mềm sát hạch

Tham gia thi sát hạch đợt này có hơn 300 cá nhân tham gia đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, II và III với các nội dung môn thi liên quan về lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Và nhận kết quả thi

Việc sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gắn liền với việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng từ khâu lập dự án, thiết kế, triển khai xây dựng công trình. Các đợt tiếp theo sẽ thực hiện định kỳ do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định./.

Mỹ Hạnh – Phòng Quản lý các hoạt động xây dựng 
    Blogger Comment
    Facebook Comment