banner vien nuce 1
banner-vien-dao-tao-nuce-2
banner vien nuce 3

Chứng chỉ Sơ cấp nấu ăn, Kỹ thuật chế biến món ăn

 Chứng chỉ sơ cấp nghề Nấu ăn, Kỹ thuật chế biến món ăn

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

II. HỒ SƠ HỌC KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

III. HỌC PHÍ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN