banner vien nuce 1
banner-vien-dao-tao-nuce-2
banner vien nuce 3

Học và Cấp chứng chỉ Sơ cấp vận hành vận thăng toàn quốc

Viện đào tạo nuce mở lớp học và cấp chứng chỉ Sơ cấp Vận hành vận thăng tại Hà Nội, tpHCM và trên toàn quốc
Chứng chỉ sơ cấp Vận hành máy vận thăng là giấy chứng nhận đào tạo nghề thấp nhất trong các hệ đào tạo. Theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đào tạo trình độ sơ cấp bắt buộc các cá nhân khi tham gia làm việc đều phải có chứng chỉ sơ cấp phù hợp với công việc