banner vien nuce 1
banner-vien-dao-tao-nuce-2
banner vien nuce 3

Đào tạo & Cấp chứng chỉ vận hành máy lu (Cấp theo mẫu song ngữ)

 Viện đào tạo Nuce mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành máy công trình (Máy Lu) theo quy định mới nhất tại Hà Nội, tpHCM và trên toàn quốc, Liên tục đào tạo 2 Khóa/Tháng

Dưới đây là một số thông tin về đào tạo và cấp chứng chỉ Vận hành máy lu mà học viên, quý công ty cần được biết.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH XE LU GỒM: